Az író halála - Elefánt A Porcelánboltban

Brüel kezében a toll egyre lassabban mozgott. A betűket alkotó tintafonal olyan lassan tekergett a papír felett, mintha minden egyes kanyarral egyre több és több súly nehezedne rá. Terhe azonban nem csak őt nyomasztotta. A toll is érezte, hogy egyre nehezebben képes elegendő tintát kipréselni magából, így Brüel is kénytelen volt lassítani a máskor rutinos lendülettel kanyarított betűin.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://elefantaporcelanboltban.com/iras/az-iro-halala/
3 kedvelés