Az alábbi feltételek és feltételek szabályozzák az elefantaporcelanboltban.com webhely, annak minden tartalmának, szolgáltatásainkak és termékeinek a használatát, amelyek a webhelyen keresztül elérhetőek, beleértve, de nem kizárólag, az elefantaporcelanboltban.com blog, elefantaporcelanboltban.com Fórum and the elefantaporcelanboltban.com Hosting service (“Hosting”), (röviden a Webhely). The Website is owned and operated by Caelan Rhys (“Caelan Rhys”). The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies (including, without limitation, elefantaporcelanboltban.com’s Privacy Policy and Community Guidelines) and procedures that may be published from time to time on this Site by Caelan Rhys (collectively, the “Agreement”).

Kérjük, figyelmesen olvasd el ezt a megállapodást a weboldal elérése vagy használata előtt. A weboldal bármely részének elérésével vagy használatával beleegyezel a jelen szerződés feltételeibe. Ha nem ért egyet a jelen szerződés valamennyi feltételével, akkor nem érheti el a weboldalt, és nem használhat semmilyen szolgáltatást. Ha ezeket a feltételeket ajánlatnak tekintjük a Webhely fenntartója részéről, az elfogadás kifejezetten e feltételekre korlátozódik. A honlap csak a 13 évesnél idősebb személyek számára érhető el.

1. Az elefantaporcelanboltban.com felhasználói fiókod

Ha fiókot hozol létre a Webhelyen, Te vagy felelős a fiók biztonságának fenntartásáért, és a Te teljes felelősséged a fiókban végzett összes tevékenység. Amennyiben bármiféle illetéktelen használatot észlelsz, azonnal értesítsd a Webhely fenntartóját a biztonság megőrzése érdekében. A Webhely tulajdonos nem felelős semmiféle tettedért vagy mulasztásodért, beleértve bárminemű kárt, ami egy ilyen mulasztás vagy tett következményeként létrejön.

2. A résztvevők felelőssége

Ha a weboldalon közzéteszel anyagokat, linkeket, vagy bármi egyéb módon lehetőséget adsz harmadik félnek, hogy közreműködjön a weboldalon (azaz tartalmat hozzon létre), akkor teljes mértékben felelős vagy azért a tartalomért és az abból eredő bármilyen kárért. Ez a helyzet függetlenül attól, hogy a kérdéses tartalom szöveg, grafika, hangfájl vagy számítógépes szoftver. A tartalom elérhetővé tételével kijelented és garantálod, hogy:

  • a tartalom letöltése, másolása és használata nem sérti a tulajdonjogot, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik fél szerzői, szabadalmi, védjegy vagy kereskedelmi titkára vonatkozó jogait;
  • ha a munkáltatód rendelkezik a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal, akkor (i) a munkáltatód engedélyt adott a tartalom közzétételére vagy elérhetővé tételére, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen szoftverre, vagy (ii) a munkáltatódtól minden jogod adott a Tartalomban;
  • teljes mértékben teljesítetted a Tartalommal kapcsolatos bármely harmadik féltől származó licencet, és megtettél mindent, ami szükséges ahhoz, hogy a végfelhasználók számára a szükséges feltételek teljesüljenek;
  • a Tartalom nem tartalmaz vagy telepít vírusokat, férgeket, rosszindulatú programokat, trójai programokat vagy egyéb káros vagy pusztító tartalmat;
  • a tartalom nem spam, nem gépi vagy véletlenszerűen generált, és nem tartalmaz olyan etikátlan vagy nemkívánatos kereskedelmi tartalmat, amely harmadik fél webhelyére irányuló forgalmat irányít vagy növeli a harmadik fél webhelyeinek keresőmotorok rangsorolását vagy további jogellenes cselekményeket (pl. mint adathalászat), vagy félrevezetheti a címzetteket az anyag forrásától (pl. spoofing);
  • a Tartalom nem pornográf, nem tartalmaz fenyegetést vagy erőszakot, és nem sérti a harmadik személyek magánéletét és nyilvánosságát;
  • a tartalom nem a nem kívánt elektronikus üzenetek részei, például hírcsoportok, e-mail listák, blogok és webhelyek spam-linkjei és hasonló, nem kívánt promóciós módszerek;
  • a tartalmat nem oly módon nevezik el, hogy félrevezesse olvasóit arra, hogy más személy vagy vállalat, mint aminek látszik; és
  • számítógépes kódot tartalmazó Tartalom esetében csatolnod kell az anyagok típusának, természetének, felhasználásának és hatásának pontos kategorizálását és / vagy leírását, függetlenül attól, hogy a Webhely fenntartója kérte-e vagy sem.

3. Felhasználói tartalom licenc

A felhasználói hozzájárulások a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License szabálya alá tartoznak. Anélkül, hogy korlátoznánk bármely ilyen nyilatkozatot vagy jótállást, A Webhely fenntartójának joga van (bár nem kötelessége), hogy belátása szerint (i) visszautasítson vagy töröljön bármilyen tartalmat, amely a Webhely fenntartójának véleménye szerint megsérti a Webhely szabályait vagy bármilyen módon sértő vagy megkérdőjelezhető, vagy (ii) felfüggessze vagy megtagadja a hozzáférést és a Webhely használatás bárkinek, vagy bárminek bármilyen okból belátása szerint. A Webhely fenntartója nem kötelezhető semmiféle korábban kifizetett összegek visszatérítésére.

4. Fizetés és megújítás

Általános feltételek

Opcionálisan fizetett szolgáltatások vagy frissítések elérhetők lehetnek a Webhelyen.Opcionálisan fizetett szolgáltatás vagy frissítés használata esetén, elfogadod a fizetési a havi vagy éves fizetési kötelezettségedet az előfizetői tarifa előírásai alapján. A kifizetéseket az előfizetés előtti fizetés alapján számítják fel a szolgáltatás vagy frissítés használatának megkezdésének napján, és a szolgáltatás igénybevételére vagy frissítésére havi vagy éves előfizetési időszakra vonatkoznak. Ezek a díjak nem téríthetők meg.

Automatikus megújítás

Hacsak nem értesíted az előfizetési ciklus lejáratát megelőzően a Webhely fenntartóját az előfizetési módosítási vagy törlési szándékodról, az előfizetésed automatikusan megújul, így felhatalmazod a Webhely fenntartóját, hogy begyűjtse az aktuális előfizetésed szerinti havi vagy éves előfizetési díjat és a hozzájuk tartozó adókat bankkártyás vagy egyéb pénzforgalmi úton, amelyet megadtál. Az előfizetés bármikor felmondható.

5. Szolgáltatások

Hosting, Support Services

Optional Hosting and Support services may be provided by Caelan Rhys under the terms and conditions for each such service. By signing up for a Hosting/Support or Support services account, you agree to abide by such terms and conditions.

6. A látogatók felelőssége

A Webhely fenntartója nem vizsgálta felül, és nem tudja felülvizsgálni az összes olyan anyagot, beleértve a számítógépes szoftvereket, amelyek a weboldalra kerülnek, és ezért nem tehető felelőssé az anyag tartalmáért, használatáért vagy hatásaiért. A Weboldal működtetésével a Webhely fenntartója nem képviseli ezen tartalmakat, vagy nem jelenti azt, hogy támogatja az ott közzétett anyagokat, vagy úgy véli, hogy az ilyen anyag pontos, hasznos vagy nem káros. Te vagy felelős azért, hogy óvintézkedéseket tégy szükség esetén, hogy megvédd magad és a számítógéped a vírusoktól, férgektől, trójai vírusoktól és más káros vagy pusztító tartalmaktól. A Webhely tartalmazhat olyan tartalmat, amely sértő, illetlen vagy egyéb módon kifogásolható, valamint technikai pontatlanságot, tipográfiai hibákat és más hibákat tartalmazó tartalmakat. A Webhely tartalmazhat olyan anyagokat is, amelyekben sérül a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jog, vagy amelyek harmadik fél szellemi tulajdonát és egyéb tulajdonjogait sértik, vagy amelyek letöltését, másolását vagy használatát további, feltételezett vagy meg nem állapított feltételek vonatkoznak. A Webhely fenntartója semmilyen felelősséget nem vállal a Webhely használatából eredő károkért, illetve az általuk küldött tartalom látogatóinak általi letöltésért.

7. Más weboldalakkal kapcsolatos közzétett tartalmak

Nem vizsgáltuk és nem vizsgálhatjuk meg az összes olyan anyagot, beleértve a számítógépes programokat, amelyeket a weboldalakon és weboldalakon keresztül elérhetővé tettek, és amelyekről link mutat az elefantaporcelanboltban.com Webhelyre, vagy amelyre link mutat az elefantaporcelanboltban.com Webhelyről. A Webhely fenntartójénak nincs semmiféle ellenőrzési joga ezen külső oldalak felett, ezért nem felelős sem a tartalmukért, sem pedig a szóban forgó weboldalak használatáért. A Webhelyen megjelenő linkek nem jelentik azt, hogy a Webhely fenntartója támogatja a linkelt weboldalakat. Te vagy felelős azért, hogy óvintézkedéseket tégy és megvédd magad és a számítógéped a vírusoktól, férgektől, trójai vírusoktól és más káros vagy pusztító tartalmaktól. A Webhely fenntartója semmilyen felelősséget nem vállal ezen elfantaporcelanboltban.com domainhez nem tartozó oldalak használatából eredő károkért.

8. Szerzői jog megsértése

A Webhely fenntartója számára fontos a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartására, tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát. Ha úgy hiszed, hogy bármely tartalom, amely az elefantaporcelanboltban.com Webhelyen vagy arra belinkelve található, megsérti a szerzői jogot, akkor haladéktalanul lépj kapcsolatba a Webhely fenntaretójával. A Wbehely fenntartója minden ilyen értesítésre válaszol, beleértve a jogsértő tartalom eltávolítását és a a jogsértő anyaggal kapcsolatos összes link letiltását is. Ha ilyen körülmények között a vétkes látogató úgy dönt, hogy ismételten megsérti a szerzői vagy más szellemi tulajdonjogokat, akkor a Webhely fenntartója megszünteti a látogatónak a weboldalhoz való hozzáférését és használatát, . Ilyen felfüggesztés esetén a Webhely fenntaretója nem köteles visszatéríteni a korábban szolgáltatásra kifizetett összegeket.

9. Szellemi tulajdon

Ez a megállapodás nem ruházza át rád sem Caelan Rhys, sem harmadik fél szellemi tulajdonát, így minden ilyen jog, cím és érdekeltség kizárólag Caelan Rhys tulajdonában marad. A Caelan Rhys név, az elefantaporcelanboltban.com domain, the elefantaporcelanboltban.com logo, és minden más védjegy, szolgáltatási védjegyek, grafika és logok, amelyek az elefantaporcelanboltban.com Webhellyel kapcsolatosan használatosak, vagy a Weboldal védjegye vagy Caelan Rhys számára bejegyzett védjegy marad Caelan Rhy vagy licencpartnerei birtokában. A weboldalhoz kapcsolódó egyéb védjegyek, szolgáltatásjegyek, grafikák és logók lehetnek harmadik felek védjegyei. A Webhely használatával nem keletkezik jogod vagy licenced Caelan Rhys vagy harmadik fél védjegyeinek másoláshoz vagy más módon történő felhasználáshoz.

10. Reklámok

A Webhely fenntartója fenntartja a jogot arra, hogy hirdetéseit megjelenítse a tartalomban, hacsak nem vásárolta meg a hirdetés nélküli frissítési vagy szolgáltatási fiókot.

11. Attribution

Caelan Rhys reserves the right to display attribution links such as ‘Powered by elefantaporcelanboltban.com,’ theme author, and font attribution in your content footer or toolbar. Footer credits and the elefantaporcelanboltban.com toolbar may not be removed regardless of upgrades purchased.

12. Változtatások

A Webhely fenntartója fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy helyettesítse a jelen Szerződés bármely részét. Az Te felelősséged, hogy rendszeresen ellenőrizd a Megállapodást a változtatások tekintetében. Az e megállapodásban bekövetkezett változások kiküldését követő folyamatos használata vagy a weboldalhoz való hozzáférés e változások elfogadását jelenti. A Webhely fenntartója a jövőben új szolgáltatásokat és / vagy szolgáltatásokat is kínálhat a Honlapon keresztül (beleértve az új eszközök és erőforrások felszabadítását). Az ilyen új funkciókra és / vagy szolgáltatásokra e megállapodás feltételei vonatkoznak.

13. Kitiltás

A Webhely üzemeltetője bármikor megszüntetheti a Honlap bármely részének vagy egészének hozzáférését bármikor, okkal vagy anélkül, értesítés mellett vagy anélkül, azonnali hatállyal. Ha meg szeretnéd szünteti ezt a Megállapodást vagy az elefantaporcelanboltban.com Webhelyen levő felhasználói fiókodat (amennyiben van), egyszerűen megszakíthatod a weboldal használatát. A jelen Megállapodás minden olyan rendelkezése, amely természetüknél fogva fennmaradnak a megszüntetés után, fennmaradnak, beleértve, de nem csupán ezekre korlátozódva, a tulajdonjogi rendelkezéseket, a garancianyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozását.

14. Jótállási nyilatkozat

A Webhely elérhető “ahogy van”. Az üzemeltető és and a beszállítói és a licenctulajdonosok nem vállalnak semmilyen, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem korlátozva, az értékesíthetőséget, az adott célra való alkalmasságot és a jogsértés megszegésére vonatkozó garanciákat. Sem az üzemeltető, sem pedig a beszállítói semmiféle garanciát nem vállalnak arra nézve, hogy a Webhely hibamentes lesz, vagy a hozzáférés folyamatos lesz. Ha tényleg idáig olvastál, itt van egy kis ajándék. Megértetted, hogy a Webhely saját tartalmából a saját felelősségedre és kockázatodra töltesz le adatokat és szolgáltatásokat.

15. Korlátolt felelősség

Semmilyen szerződés, gondatlanság, szigorú felelősség vagy más törvényes vagy méltányosság alapján semmilyen körülmények között a Webhely üzemeltetője, sem a beszállítói, sem a licencadói nem felelősek: (i) bármilyen különleges, véletlen vagy következményes kárért; (ii) a helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzési költségeiért; (iii) a felhasználás megszakadása vagy az adatok elvesztése vagy sérülése miatt; vagy (iv) minden olyan összegért, amely meghaladja a megállapodás alapján a Webhely számára fizetett díj tizenketted részét (12) az intézkedés okát megelőző havi időszakban történt eseményekért. Az üzemeltetőnek nem vállal felelősséget az ésszerű felügyeleten kívüli ügyek miatti hibákért vagy késedelmekért. A fentiek nem vonatkoznak az alkalmazandó jog által tiltott tevékenységekre.

16. Általános képviselet és garancia

A Webhely használatával képviseled és garantálod (i) a weboldal használata szigorúan összhangban lesz a Webhely Adatvédelmi irányelveivel, Közösségi iránymutatásaival, ezzel a megállapodással és minden vonatkozó törvénnyel és rendeletettel (ideértve az országon, az államon, a városon vagy más kormányzati területen hatályos helyi törvényeket vagy szabályokat az online magatartás és az elfogadható tartalom tekintetében, beleértve az e weboldal székhelye szerinti országból exportált műszaki adatok továbbításával kapcsolatos minden alkalmazandó jogszabályt abban az országban, ahol tartózkodsz) és (ii) a Weboldal használata nem sértheti vagy sértheti harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

17. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja a Webhely üzemeltetőjét, vállalkozóit és engedélyezőit, illetve azok igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit, illetve azokat, akik a Weboldal Általad történő használatából eredő bármely követelés és költséget támasztanak, beleértve a felmerülő ügyvédi díjakat is, amely az ezen Megegyezés Általad történő megsértésének következménye.

18. Vegyes rendelkezésel

Ez a Megállapodás a weboldal és közötted, mint felhasználó jön létre, a jelen ügyben tárgyalt teljes megállapodást jelenti, és csak írásos módosítással módosítható, amelyet Caelan Rhys vagy a Webhely üzemeltetője vizsgált felül. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in San Francisco County, California. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in San Francisco, California, in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys’ fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties’ original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; Caelan Rhys may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

This document is CC-BY-SA. It was last updated May 31, 2013.

Originally adapted from the WordPress Terms of Service.