Dal a távozóhoz - Elefánt A Porcelánboltban

Lehet-e élet ott, hol nincs helye a szívnek? Hol szüntelen bukkannak fel érvek? Hol hiába jár madár, hiába könyörög a nyár, csak az ész az úr.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://elefantaporcelanboltban.com/iras/dal-tavozohoz/
5 Likes

Nagyon telibe talált. Nem udvariaskodom. Mardosnak a sorokba rejtett igazságok. Ötször olvastam el, de nem elégszer. Köszönöm.

1 Like

Én köszönöm a figyelmedet és a hozzászólásodat :heart:

Sajnos van, hogy szembe kell nézzünk dolgokkal, amikkel inkább nem tennénk :slightly_frowning_face: