Dal a távozóhoz - Elefánt A Porcelánboltban

Lehet-e élet ott, hol nincs helye a szívnek? Hol szüntelen bukkannak fel érvek? Hol hiába jár madár, hiába könyörög a nyár, csak az ész az úr.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://elefantaporcelanboltban.com/iras/dal-tavozohoz/
5 kedvelés

Nagyon telibe talált. Nem udvariaskodom. Mardosnak a sorokba rejtett igazságok. Ötször olvastam el, de nem elégszer. Köszönöm.

1 kedvelés

Én köszönöm a figyelmedet és a hozzászólásodat :heart:

Sajnos van, hogy szembe kell nézzünk dolgokkal, amikkel inkább nem tennénk :slightly_frowning_face:

Nagyon értelmes gondolatok és igazán csak az érti, aki “hazát” cserél. Szívet cseréljen, aki hazát cserél! Köszönöm, hogy olvashattam! Bár fájó sebeimet téptél fel soraiddal, mégis a tartalom mély érzéseket gondolatokat rejt. Köszönöm!

1 kedvelés

Tökéletesen egyetértek. Talán az egyik legnehezebb dolog a világon feltépni a gyökereinket, hogy teljesen más környezetben, kultúrában próbáljunk szerencsét.

Én köszönöm a figyelmedet és az őszinte gondolataidat :heavy_heart_exclamation:
Mindkettő nagyon sokat jelent nekem :blush: