Távol, s oly közel - Elefánt A Porcelánboltban

Dant jóleső fáradsággal a tagjaiban huppant le a háza előtti lépcsőre. Lassú, kimért mozdulatokkal kavarta a kezében tartott maroknyi fatálban gőzölgő, zöldségdarabokkal tarkított kását.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://elefantaporcelanboltban.com/iras/tavol-s-oly-kozel/
1 kedvelés

Mázlista :neutral_face:

1 kedvelés