Várakozva, vágyakozva - Elefánt A Porcelánboltban

Ősszel láttam először. Éppen az aprócska üvegkalitkámmal szemben állt, mintha várt volna valakit. Mozdulatlanul, akár egy szobor, választotta szét a minden irányból feléje hömpölygő embertömeget.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://elefantaporcelanboltban.com/iras/varakozva-vagyakozva/
1 kedvelés